top of page

Política de privacitat

Política de privacitat de dades

Castell de Pujades, SL disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus usuaris a www.aymar.cat. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Castell de Pujades, SL garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i Castell de Pujades, SL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Castell de Pujades, SL podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i / o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Castell de Pujades, SL. Departament d’atenció al client, carrer Font de les Graus 12-14 08720 Vilafranca del Penedès, Espanya o mitjançant correu electrònic: castelldepujades@orbisvinus.com

Informació legal i condicions generals

Els dominis www.aymar.cat, i www.castelldepujades.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Castell de Pujades, SL, NIF: B66255316 amb domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Font de les Graus 12-14 08720 (Barcelona ). Castell de Pujades, SL és una societat limitada constituïda l’11 de març de 2014 a l’Registre Mercantil de Barcelona inscrita al tom 44254 foli 218 full B451098.  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquests dominis, així com dels elements que contenen aquestes pàgines (que inclouen, entre altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja sigui presos individualment com conjuntament, són d’exclusiva propietat de Castell de Pujades, SL o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Per tant, tots els continguts (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, disseny gràfic, programari, etc.) estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) sense permís explícit de Castell de Pujades, SL.

 

S’autoritzen els enllaços des d’altres pàgines a www.aymar.cat, i www.castelldepujades.com . L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb fins comercials i la seva modificació o alteració.

Les operacions de venda s’entendran realitzades per:

Castell de Pujades, SL carrer Font de les Graus 12-14

08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona)

Telèfon: +34 93 890 51 51

bottom of page